You are here: Downloads Articles prapathi/mangaLAsAsanam - Telugu
LATEST NEWS: Website Revamp  . . . (read more)
LATEST NEWS: Join facebook group . . . (read more)
LATEST NEWS: Join our mailing group . . . (read more)

 

 

prapathi/mangaLAsAsanam - Telugu

 • PDF

వానమామలై జీయర్ మంగళాశాసనము:

 • అజగియ వరదర్ అనే నామముతో తెలియబడి, జన్మతహ వచ్చిన మంచి గుణములతో,శుద్దమైన ఆత్మతో,సముద్రము అంతటి కరుణని కలిగి,మామునిగళ్ యొక్క కరుణని కలిగిన వానమామలై జీయరుని నేను ఆరాదించుదును.
 • మన సాంప్రదాయమునకు మరియు అందరు జీయర్ స్వాములకు నాయకుడిగా ఉండి,మామునిగళ్ యొక్క అన్ని గొప్ప గుణములను కలిగిన రామానుజ జీయరును నేను ఆరాదించుదును.
 • ఎల్లప్పుడూ మామునిగళ్ శ్రీ చరణముల వద్ద తుమ్మెద వలె ఉండి,నా మనసుని నిండు చంద్రుడివలె సంతోషముగా ఉంచిన రామానుజ జీయరును నేను ఆరాదించుదును.
 • మామునిగళ్ తన జీవిత శ్వాసగా భావించే మరియు వాత్సల్యము, శీలము,ఙ్ఞానము వంటి మంచి గుణములను కలిగిన రామానుజ జీయరును నేను ఆరాదించుదును.
 • మిగిలిన రెండు ఆశ్రమములను వదిలి(గృహస్తాశ్రమము మరియు వానప్రస్తమము)నేరుగా బ్రహ్మచర్యము నుండి సన్న్యాసమును స్వీకరించిన వానమామలై జీయరును నేను ఆరాదించుందును.
 • మామునిగళ్ళచే మొదటగా అనుగ్రహముపొంది మన కామము(దురాశ)మొదలగు దోషములను(లోపాలను) నిర్మూలించే వానమామలై జీయరును నేను ఆరాదించుందును.
 • అన్ని సద్గుణములు కలిగి ఉండి , లౌకిక విషయములో ఇష్ట అనిష్ట్ ములు లేకుండ ఉండు మరియు తామర పుష్పముల వంటి కన్నులు కలిగి ఉండు వానమామలై జీయర్ స్వామిని నేను పూజించెదను .
 • వైరాగ్యం మొదట హనుమాన్ లో మొదలైనది అటు పిమట భీష్మ పితమహా లో అభివృద్ది చెందింది . ఇప్పుడు వానమామలై జీయర్ స్వామి లో ప్రకాశించునది . అటువంటి కీర్తిని గడించిన స్వామిని చూచుట బహు ఆనందముగా నుండును .

 • ఎవరి ఉభయవేదంతముల వివరణముల మహా పండితులను అయినను ఆకర్షించునో, ఎవరి అనుష్టానము దృష్టాంతము ను గొని సన్యాసులు సైతము ఆచరణ చేయుదురో , మచ్చ లేని వారు మరియు జ్ఞానము ,సద్గుణముల భాండాగారము అయిన వారు ఎవ్వరో , మరియు ఎవరియితే మణవాళ మామునులను ఆశ్రయించిరొ ,అటువంటి వానమామలై జీయర్ స్వామిని నేను పూజించెదను.
 • ఎవరి కాలక్షేప గోష్టి లో పక్షులు సైతము “శ్రీ మన్నారయణుడె పరాత్పరుడని , వారే శుద్ధ సత్వమని , ఇతర దేవతలందరూ వారికి పరిచారకులని ” కూవుదురో , అటువంటి వానమామలై జీయర్ స్వామిని నేను పూజించెదను.
 • ఎవరి కటాక్షము యొక్క శక్తి వలన అర్థ పంచక జ్ఞానము సులువుగా స్ఫురించునో , ఎవరి శిష్యులకు కల్ప వృక్షము వంటి వారో మరియు ఎవరైతే వానమామలై లో పెక్కు కైంకర్యములు చేసిరో , అటువంటి వానమామలై జీయర్ స్వామిని నేను పూజించెదను.

 • ఎవరైతే వారి నిశ్చలమైన కరుణ తో నన్ను ఉద్ధరించిరో ( భౌతిక విషయములందే ఆశ ఉండు శ్రీ వైష్ణవ సిద్ధాంతములో ఆశక్తి లేని వాడైన నేను ) మరియు వానమామలై దివ్య క్షేత్రమునకు ఐశ్వర్యము వంటి వారైనా వానమామలై జీయర్ స్వామిని నేను పూజించెదను.
 • జ్ఞాన వైరాగ్యములు సంపూర్ణముగా కలిగి ,ఒక బంగారు ఆభరణముల పెట్టి వలె నుండి , ఎమ్పెరుమానర్ల చే స్థాపించబడిన ఆచార్య పీఠము తీసుకొనుటకు సంసిద్ధముగా నుండు వానమామలై జీయర్ స్వామిని నేను పూజించెదను.

 • మణవాళ మామునుల కరుణ కు పాత్రమై , జ్ఞానము మొదలగు సద్గుణముల సముద్రమై ,దైవనాయక ఎమ్పెరుమాన్ మీద విడదీయరాని ప్రేమ కలిగిన వారై ఉండు వానమామలై జీయర్ స్వామిని నేను పూజించెదను

వానమామలై జీయర్ స్వామి ప్రపత్తి:

1.అప్పుడే విరిసిన తామర పూవ్వు వలె అందముగా నుండు వారున్నూ , సేవించిన వారికి ఆనందము కలిగించు వారున్నూ ,సంసారము అనే దుఃఖ సాగరములో మనలను సహాయము చేయు వారు అయిన వానమామలై జీయర్ స్వామి ని నేను ఆశ్రయించెదను

2. దోషములను నివారించు వారున్నూ , సద్గుణముల సముద్రమున్నూ , శిష్యులకు కల్ప వృక్షము అయినటువంటి వారైనా మణవాళ మామునిగళ్ యొక్క ఆశీర్వాదము చే ప్రఖ్యాతి ని పొందినట్టువంటి వారైనా వానమామలై జీయర్ స్వామి ని నేను ఆశ్రయించెదను

3. మణవాళ మామునిగళ్ ని ఆశ్రయించిన వారై , సంసార సంబంధమును పెంపొందించు నని దాంపత్య జీవితమున చిక్కుకొనని వానమామలై జీయర్ స్వామి ని నేను ఆశ్రయించెదను

4. విరక్తి అనే లతా హనుమానతాళ్వాన్ నుండి మొదలై ఇప్పుడు వానమామలై జీయర్ వరకు పూర్తిగా వ్యాపించి పరిమళించు చున్నది , అటువంటి వానమామలై జీయర్ స్వామి ని నేను ఆశ్రయించెదను .

5. ఏ విధంగా ఆదిశేషుడు ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క ప్రీతి కాగా కైంకర్యములు చేసెదరో ఆ విధంగానే తమ ఆచార్యులైన మణవాళ మామునిగళ్ యొక్క ప్రీతి కాగా వానమామలై లో కైంకర్యములు( మండపములు కట్టించుట మొదలగునవి ) చేసిన వానమామలై జీయర్ స్వామి ని నేను ఆశ్రయించెదను.

6. నమ్మాళ్వార్ల చే అనుగ్రహింపబడ్డ లోతైన వేదాంత అర్థములను విశేషంగా విశదపరిచిన వానమామలై జీయర్ స్వామి యొక్క శ్రీ పాద చరణములను నేను ఆశ్రయించెదను.

7. వానమామలై జీయర్ స్వామి యొక్క నామము పలికినంత మాత్రమున సంసారము అనే పాము యొక్క విషము నుండి విమోచనము ను పొంది ఎమ్పెరుమాన్ తో సమముగా జీవత్మాలను ఉజ్జించజేయును. అటువంటి వారి శ్రీ పాద చరణములను నేను ఆశ్రయించెదను.

8. అనాది కాలము నుండి కుడబెట్టుకొన్న పాపములను విముక్తి ని ఇచ్చే , సాధువుల చే పూజింపబడే , స్వచ్చముగా నుండు వానమామలై జీయర్ స్వామి యొక్క శ్రీ పాద చరణములను నేను ఆశ్రయించెదను.

9. వానమామలై జీయర్ స్వామి యొక్క శ్రీ పాద తీర్థమును ఎవరినైను పవిత్రము చేసి తాపత్రయము ను వెంటనే తొలగించును . అటువంటి వారి శ్రీ పాద చరణములను నేను ఆశ్రయించెదను.

10. నిర్మలమైన మరియు సద్గుణముల సాగరము అయినటువంటి అప్పాచియారణ్ణ ఆశ్రయించిన వానమామలై జీయర్ స్వామి యొక్క శ్రీ పాద చరణములను నేను ఆశ్రయించెదను.

11. సద్గుణముల శిఖరమై, సాధువుల చే పూజింపబడే సమరభున్గావచార్యర్ ఆశ్రయించిన వానమామలై జీయర్ స్వామి యొక్క శ్రీ పాద చరణములను నేను ఆశ్రయించెదను.

12. వానమామలై జీయర్ స్వామి కి సాటి సమముగా ఎవరు లేరు . వారి వైరాగ్యము హనుమాన్ , భీష్ముడు మొదలగు వారి కన్నను ఎక్కువ . ఒరాణ్ వళి గురుపరంపరై లో నమ్మాళ్వార్ మొదలగు వారి భక్తి కి సమముగా ఉన్నది. వారి జ్ఞానము నాథమునుల , ఆళవన్దార్ మొదలగు వారి తో సమము . వీటనింటిని పరిశీలించిన పిదప వానమామలై జీయర్ స్వామి కన్నా గొప్పవారు ఎవ్వరైనను ఉందురో ?

13. దైవనాయకన్ ఎమ్పెరుమాన్ ను ఆదిశేషుని వలె సేవించిరి. కులశేఖర్ ఆళ్వార్ మాదిరిగా ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క భక్తులను కొని యాడిరి, నమ్మాళ్వార్ ను మధుర కవి ఆళ్వార్ సేవించిన విధముగా వారి ఆచార్యులైన మణవాళ మాముని సేవించిరి,పూర్వాచార్యుల యొక్క అడుగుజాడల లో అనుసరించిరి , మంచి గుణముల భాండాగారము గా ఉండిరి.

14.పూర్వము ఎమ్పెరుమాన్ నారాయణ,నరు లుగా అవతారము ఎత్తినారు . ఇప్పుడు ఎమ్పెరుమాన్ మణవాళ మాముని మరియు వానమామలై జీయర్ స్వామి గా అవతరించిరి.వానమామలై జీయర్ స్వామి యొక్క కీర్తి ఇంత గొప్పది.

రామానుజ తిరువడిగళే శరణమ్

జై శ్రీమన్నారాయణ

అడియేన్ .!

రఘు వంశీ రామానుజదాసన్

Copied from: http://guruparamparaitelugu.wordpress.com/2013/09/19/ponnadikkal-jiyar/